Vad är ekonomisk brottslighet?

Kriminalitet och brottsligheter ökar drastiskt i landet. Det finns många olika typer av brottslighet, bland de vanligaste brotten finner man något som kallas för ekobrott. Men vad är egentligen ett ekobrott?

Ett ekobrott är en ekonomisk brottslighet och är ett av de brott som har en hög statistik i Sverige. Men denna typ av brott är inte något som drabbar ett enskilt offer, utan detta är något som brukar drabba samhället genom minskade skatteintäkter.

”Brotten ifråga ses som allvarliga och kan ha svåra konsekvenser för den som är misstänkt eller har utfört brottet.”

Olika typer av ekobrott

Det finns olika typer av ekobrott och de vanligaste är: skattebrott och bokföringsbrott. Detta innebär att en person eller ett företag försöker att fuska sig igenom skatten, för att betala så lite skatt som möjligt eller i vissa fall ingen skatt alls (svartarbete). Brotten ifråga ses som allvarliga och kan ha svåra konsekvenser för den som är misstänkt eller har utfört brottet. Därför är det viktigt att man vänder sig till en bra och kunnig advokat från och med att man misstänks för ekobrott. Kom även ihåg att det är viktigt att sköta ekonomi och bokföring på rätt sätt för att slippa hamna i sådana situationer. Eftersom det ibland kan ske av misstag, är det särskilt viktigt för nya företagare att se till att bokföringen flyter på som den ska.

Vad gör man om man är misstänkt eller anklagad för ekobrott?

Eftersom den här typen av brott anses vara allvarliga och med ett högt straffvärde, kan det sluta med att man döms till dyra böter och i vissa fall till och med fängelsestraff. Därför är det viktigt att man vänder sig till en advokat som jobbar inom detta område för att snabbt kunna få hjälp att lösa ärendet.

Scroll to top