Regeringen öppnar för fler lån

Riksdagsvalet närmar sig med stormsteg och en debatt som blossat hett den senaste tiden är rörande olika lån. Dels har man stramat åt reglerna kring lån och dels har man öppnat upp för nya former av låntagande – samtidigt kan konstateras att många unga inte ens vet vad ränta innebär.

Om man som privatperson ska ta ett lån är det lånets upplägg som man först och främst bör titta närmare på, och då se över återbetalningstid, återbetalningsplan och vilken ränta man ska betala på lånet. Men många unga idag vet inte ens vad ränta är för något, och det är något som Region Gotlands budget- och skuldrådgivare Anna H Johansson bekymras över.

”– Yngre är inte alls införstådda i det här, många vet inte ens vad ränta är. Det gör mig bekymmersam. När det väl gått så långt att de inte klarar av att betala de här lånen, då tittar de igenom avtalet och svär över de höga räntorna” läs det fullständiga uttalandet här.

Budget- och skuldrådgivaren tillägger även att hon därför ser skärpningen som något positiv, då den innebär att det kommer bli svårare att få lånet beviljat. Samtidigt som detta gjorts har regeringen andra planer. Man har nämligen lagt fram ett nytt förslag från regeringens sida som behandlar från om att erbjuda statliga lån för att kunna ta körkort.

Låna till körkortet

I januari kunde man läsa i Dagens Industri om hur regeringen överlämnat en proposition rörande räntetak för lån och denna har nu fått lagakraft vilket innebär en skärpning på lånemarknaden. Regeringen säger dock emot sig självt något. I sin senast överlämnade proposition behandlar man nämligen frågan om huruvida staten ska erbjuda lån till körkort. Varför man vill erbjuda detta är beskriver man som ett led mot att öka chanserna så att utsatta grupper enklare ska komma i arbete. I ett pressmeddelande på sin hemsida beskriver man övergripande hur man tänkt att låntagandet ska gå till, men i en fotnot står även att man avser att presentera låneförslaget närmare först under den kommande sommaren. Likaså föreslås ändringarna träda i kraft först den 1 september denna höst.

Scroll to top