Om offentlig upphandling

Vi har alla läst många av de nyheter som handlar om olika former av offentliga upphandlingar, och det är sannerligen något som är en viktig politisk fråga för många. Hur ska egentligen en upphandling gå till, vad har vi som reglerar och hur ska vi göra med upphandlingen i framtiden? En offentlig upphandling kallas det när en myndighet eller organisation inom den offentliga sektorn köper in varor eller tjänster av företag. Det finns ett flertal regler inom detta som främst är till för att man ska säkerställa att alla de aktörer som vill få en möjlighet att handla med offentlig sektor ska få lika stora möjligheter till det, och inte att det ska vara förutbestämt vilka som ska få leverera till myndigheter och organisationer i offentlig sektor.

Ett exempel på en tjänst som myndigheter kan köpa in är delgivning. Det handlar till exempel om att domstolar ska kunna använda sig av en extern aktör som ser till att sköta biten med delgivningar, och det finns flera stora företag som sysslar med sådant här. Profact delgivningsmän är ett av de företag som sysslar med delgivning, och tanken med lagen om offentlig upphandling är alltså att de ska ha lika stor möjlighet som något annat delgivningsföretag att få sköta exempelvis tingsrättens delgivning. Profact blev dessutom nyligen auktoriserade av länsstyrelsen i Stockholm, vilket betyder att de får ännu större möjligheter att erbjuda sina tjänster.

Varför LOU är viktig

LOU är i första hand viktig för att myndigheter ska få möjlighet till ett så bra och kostnadseffektivt avtal som möjligt för de tjänster de behöver köpa in, och dessutom är det ett bra sätt för mindre företag att få chansen att få en stor kund. Det är också ett bra sätt för att motverka tröghet och lathet bland de som säljer tjänster till myndigheter, om de vet att de inte kan bli utbytta kanske de inte anstränger sig lika mycket som om man vet att det finns konkurrenter som också han bli valda i en upphandling.

Scroll to top