Löner i Sverige – partiernas olika förslag

I Sverige är det många som står utanför arbetsmarknaden. Särskilt två grupper – de som är unga och de som är utlandsfödda – har svårt att komma i arbete. Man spekulerar huruvida detta kan överbyggas med åtgärder för att sänka lönekostnaderna för arbetsgivare – vilket skulle göra det med attraktivt att anställa fler. Men om hur detta ska gå till är man i hög grad oense.

Just nu debatterar de stora partierna hur man på bästa sätt minskar lönekostnaderna för svenska företag, och därmed skapar fler arbetsmöjligheter. Ett sätt att sänka lönekostnader, skulle kunna vara att eliminera de kringliggande kostnaderna, genom löneoutsourcing. Då tar en extern aktör ansvar för det administrativa arbetet med löneutbetalning på ett kostnadseffektivt sätt. Denna typ av tjänst kan du, till exempel, hitta här: https://aditro.com/sv/losningar/loneoutsourcing/.

Det finns stora gap i graden av sysselsättning – både mellan unga och gamla, samt mellan in- och utrikesfödda. Särskilt stor skillnad är det inom vissa branscher: bland kemitekniker, tandläkare och fastighetsmäklare uppgår skillnaden ofta till över 10 procent. Och partierna (förutom Liberalerna och Miljöpartiet) verkar vara överens om att något måste göras för att dessa grupper ska bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Man är dock inte överens hur detta ska gå till. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att man med skattemedel ska skapa etableringsjobb och på så vis få in fler på arbetsmarknaden. Medan Moderaterna och Centerpartiet menar att det är de anställda som ska stå för kostnaden – att dessa bör vara villiga att acceptera en lägre lön för chansen att komma i arbete.

Åsikter om de olika löneförslagen

Kritiska röster har höjts mot förslaget om att sänka minimilönerna för unga och utrikesfödda. Många fruktar att det skulle försvara arbetstagare generellt och hämma löneutvecklingen inom många branscher. Medan andra ställer sig positivt till förslagen om ”lönespridning”, som komplement till de föreslagna statliga lönesubventionerna, och menar att rädslan för en försvagad arbetstagare är grundlös.

I videon nedan kan du se frågorna kring sänkta debatteras ytterligare:

Scroll to top