stress jobb

Jobbar svenskarna för mycket?

Ett ämne som ständigt är på tapeten är stress och utbrändhet. För vissa personer kan detta bero på att de känner att de inte hinner med vad de föresatt sig att göra under en arbetsdag. Mot detta fenomen finns det emellertid en annorlunda, men mycket effektiv, metod.

Ofta diskuteras om vi svenskar arbetar för mycket och om detta som skapar ohälsa hos en stor del av befolkningen. I många fall är detta säkert korrekt men i vissa fall ligger problemet snarare på ett mer personligt plan. En vanlig orsak till stress är en känsla av ständigt ”ligga efter”. De arbetsuppgifter som varit planerade att utföras under dagen slutförs inte. Det är dessutom ett mönster som upprepas dag efter dag och vecka efter vecka. Att vissa personer inte hinner med vad de föresatt sig att hinna med behöver inte innebära att de är långsamma eller lata. Tvärtom kan det vara fråga om flitiga personer men som på grund av en bristande självinsikt om hur de spenderar arbetstiden blir ineffektiva.

Tidstjuvar är ofta boven i dramat

Inte sällan beror detta på att dagen till stor del spenderas på åtgärder som inte är väsentliga, så kallade tidstjuvar. Dessa tidstjuvar kan bestå av allt från pratglada kollegor till planlöst surfande på internet. Problemet är att det är svårt att veta vilka tidstjuvarna är.

Effektivt med tidrapportering

Ett bra sätt att få kontroll över hur en arbetsdag spenderas är att använda sig av tidrapportering. Det är i princip möjligt att använda sig av papper och penna men det finns även ett stort antal applikationer för Nubas tidrapportering, vilka är möjliga att använda på till exempel mobiltelefonen.

Vad som är väsentligt är att all tid förs in i tidrapporteringen. Det spelar inte någon roll hur kort tid som en viss åtgärd eller en viss händelse tar – all tid ska registreras. Passerar en kollega förbi och växlar några ord ska detta registreras. När tidrapporteringen gjorts under en veckas tid finns det ett tillräckligt underlag för att kontrollera hur arbetstiden spenderas. Resultatet blir ofta en överraskning och det framgår också svart på vitt vilka tidstjuvarna är. Därefter är det bara att avlägsna tidstjuvarna från arbetsdagen. När så har skett kommer det att bli betydligt enklare att slutföra den dagliga åtgärdslistan vilket i sin tur leder till minskad risk för stress på arbetsplatsen.

Scroll to top