Den nya världens valuta: IOTA

IOTA är en kryptovaluta som sticker ut. Den har en ny avancerad teknik som på många essentiella plan överglänser Bitcoin och de andra blockchainvalutorna. Där Bitcoin skapar hypebubblor på internet skapar IOTA istället intressanta samarbeten mellan stora företag. Dessutom utvecklar den en tangle-teknik, som är unik i sitt slag. Många experter menar att IOTA kommer sluka alla kryptovalutor och att det är ”den nya världens” valuta.

IOTA utvecklades för Internet of Things. Syftet med den är att underlätta den dataöverföring som sker mellan olika datorer. För att en ny överföring ska kunna göras måste två andra överföringar valideras, vilket gör att dataöverföringen effektiviseras ju fler som använder den. Tekniken kallas för Tangle, ett system som konkurrerar ut den med tiden trögare blockkedjan. På det sättet minskar också risken för bedrägerier i form av att ”mineare” inte får fördelar, som med blockchains.

Många är de som har tvekat på kryptovalutornas genomslag. Men sedan Bitcoin börsnoterades 2017 blev man tvungna att se över reglerna för vad som gällde. Skatteverket har till exempel gått ut med att det ska bli enklare att deklarera handel i kryptovalutor överlag.

IOTA och Tanglesystemet

Blockkedjan har visat sig vara mycket svår att använda. Till följd av dess tekniska uppbyggnad har det skapats ”minor” där folk försöker utvinna Bitcoins. För att utvinna nya Bitcoin behövs enorma dataresurser. Självaste Unicef har gått ut med att man vill samla in pengar genom utvinning av kryptovalutor – då donerar man inte pengar, utan överbliven processorkraft.

Experterna varnar för att investera i Bitcoin eftersom den största orsaken till dess enorma framfart på börsen enbart är baserad på hype. IOTA bygger istället på ett ”Tangle”-system som är till för det som skulle vara blockkedjans syfte: att överföra krypterad information mellan datorer. Efter att ha inlett en hel rad samarbeten, bland annat med biljätten Porsche, väntas IOTA med sin nyskapande teknik ta över marknaden för kryptovalutor när Bitcoinfebern har lagt sig.

Scroll to top