Politikernas miljöplikt

Att återvinna blir viktigare för varje år som går. Jorden lider, och det är på grund av att vi människor inte har skött om den som vi ska. Det är tragik på hög nivå. En gång i tiden var jorden som det paradis vilket berättas i bibeln. Det var som i tiden då Adam och Eva levde, tills de åt av den förbjudna frukten. Nu ska vi bortse från det faktum att det är en text vilken handlar om kristendom, utan istället tänka på det faktum att jorden förstörs för att vi människor inte tar hand om den. Men. Man ska inte deppa ihop helt, man får inte ge upp. Det finns fortfarande saker vi kan göra, det finns fortfarande en chans att jorden blir det paradis det engång var. Men, som sagt krävs det lite ansträngning – och att återvinna är en av de saker som är värd att fokusera på.

Ta ansvar

Att det återvinns ordentligt är egentligen politikernas ansvar. Det är politikerna som ska se till att det sköts, och det är politikerna som ska se till att företag och kommuner tar sitt ansvar. Genom att anställa företag som sköter återvinningen kommer problemet kanske inte försvinna, men i alla fall minska. Företag så som www.hansandersson.se är bra exempel på de som kan sin sak, och gör någonting bra för miljön. Tyvärr är det så att det cirka 30 procent av innehållet i en vanlig soppåse fortfarande innehåller förpackningar och tidningar. Ett av skälen till detta är att det är för långt och komplicerat att ta sig till en återvinningsstation. Det krävs inte ett geni för att lista ut vad det innebär, och lösningen på problemet är helt enkelt att politikerna tar tag i detta. De bör se till att alla får möjligheten att återvinna, och att allmänheten informeras om varför det är viktigt. Visst är det så att mängden avfall minskar, och återvinningensgraden stiger – men det räcker inte. Det finns fortfarande saker att göra, och det är dags att alla tar sitt ansvar. Speciellt de politiker vi har i detta land.


Tack staten för röjningen

De städer som finns i Norden behöver ibland lite extra omsorg, till exempel när det är vinter. Under vinterhalvåret täcks vanligtvis städerna av mycket snö och is vilket gör att framkomligheten blir väldigt svår. Vanliga sträckor med buss, tunnelbana eller pendeltåg kan gå från att ta några minuter till att istället ta flera timmar på grund av förseningar. I Stockholm exploderar sociala medier så som Twitter och Facebook varje år med klagomål på hur det hela hanteras. Flest klagomål får kollektivtrafiken, men även snöröjningen och dylik får sin beskärda del av klagomål. Det är dock inte ovanligt att folk glömmer bort det som staten, fastighetsvärdar och politiker gör för att underlätta när snön kommer på besök, och tänker på hur det hade sett ut om ingenting gjorts! Hade vi inte haft de som ”röjer undan” åt oss, hade vi inte ens kunnat leva i storstädarna. Hela samhället hade gått i ide utan den hjälp vi får. Här är därför tre punkter som är värda att tänka på, innan man klagar på en vinter i storstaden hanteras:

  • Snöröjning från fastigheter – med kunnig personal utförs takskottning snabbt, säkert och professionellt, vilket gör att stadsmänniskan kan vandra från en husknut till en annan utan att oroa sig över att täckas av snö eller i värsta fall en istapp. Det är ett av de viktigaste arbeten som görs under vintern, då röjningen räddar liv. Gå gärna in och läs mer om hur det fungerar för att få en större förståelse av arbetet.
  • Plogning av vägar – oavsett om det är gångväg eller bilväg, så är det omöjligt att komma fram om inte snön plogas. Det är också just därför det är vanligt att det blir komplikationer när den första snön kommer, som vanligtvis slutar med trafikkaos och bilolyckor. Vilket inte är konstigt – vi är inte  inte förberedda, hur ska plogbilen vara det?
  • Salt på vägarna – lika viktigt som att få bort snön, är det för att få bort isen. Det är lätt att halka om vägarna inte saltas, och även här kan det handla om livsfara om man går på en isfläck.

Uppskatta arbetet istället för att klaga

Det vad tre av de viktigaste sakerna som görs för oss storstadsmänniskor på vintern. Och istället för att klanka ner på det som inte görs, bör man uppskatta de politiker som ser till att det blir gjort, och de företag som arbetar med det.

 

Förändringar i valsystemet

Olof Palme och Gro Harlem BrundtlandRegeringen presenterade nyligen en utredning, s.k. SOU, med namnet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater. Där föreslås flera förändringar rörande hur de svenska valen fungerar idag.

Förändringarna kan delas in i fyra huvudgrupper:

  • Proportionalitet vid val i Sverige.
  • Valkretsindelningen i Västra Götalands län, som gäller för riksdagsval.
  • Reglerna för anmälan av partier i förväg, samt för individers samtycke till att kandidera för ett partis räkning.
  • Partisymboler på valsedlarna.

Det sistnämnda kan verka som ett marginellt problem, men faktum är att det finns misstankar om att en del av de som lade sin röst på Sverigedemokraterna i senaste valet egentligen hade för avsikt att rösta på ett annat parti som också börjar på S och slutar på –demokraterna. För den som inte kan läsa, eller har problem med att förstå skriven text, så framstår de två partinamnen som väldigt lika.

Anmälan i förväg

En stor del av utredningen berör de lokala valen. Den som läser förteckningar över vilka partier som finns representerade i kommunfullmäktige runt om i landet hittar en hel del lokala småpartier, som Vägvalet i Borås kommun, Kirunapartiet i Kiruna och tidigare Stockholmspartiet i Stockholm. Ibland uppstår dessa partier inte förrän på valdagen, även om det vanligaste är att individer går samman och bildar ett parti något tidigare. De behöver dock inte anmäla partiet i förväg, men detta blir det alltså ändring på nu. Detsamma gäller namnen på valsedlarna. Vid senaste valet gick det fortfarande att skriva upp namnet på en person som man tyckte skulle vara lämplig som politiker, vare sig denna kandiderade eller inte.  Men nu ändras detta alltså: kandidater och partier måste anmäla sig 30 dagar före valet, och den som hamnar på en röstsedel måste ha gett sitt samtycke i förväg. Annars registreras inte namnet på valsedeln.

Sänkta spärrar

Utredningen föreslår även att det införs en spärr vid lokala val. Idag finns det inga sådana spärrar, åtminstone inte i teorin. Frånvaron av spärrar gör att nivån vid vilken en de facto-spärr inträder varierar mellan de kommuner som är indelade i valkretsar och de som inte är det. Spärren varierar därmed från kommun till kommun, och hamnar mellan två och fem procent. Nu kommer spärren i kommuner som är indelade i valkretsar vara tre procent, och i de kommuner som saknar valkretsar kommer gränsen att vara två procent. Det här gör att proportionaliteten blir starkare, vilket ju utredningens titel också ger en fingervisning om.

Vad får detta för effekter?

De praktiska effekterna av de här två delarna kan faktiskt komma att gå emot varandra. Den första delen, alltså reglerna om anmälan i förväg, kan göra det svårare att bilda partier och få dem inröstade i kommunfullmäktige med kort varsel. Men den andra delen, om sänkta spärrar, kan få den motsatta effekten. Lägre spärrar innebär helt enkelt att fler små partier kommer att kunna ta sig in i fullmäktige. Det innebär en högre grad av proportionell representation än vi har idag.

Hela dokumentet finns att ladda ner från Regeringskansliets sajt. Enligt många bedömare skulle utredningen, om förslagen i den genomförs i sin helhet, innebära de största förändringarna i den svenska politiken sedan tvåkammarriksdagen avskaffades.